จาตุรนต์ ฉายแสง
Chaturon Chaisang
จาตุรนต์  ฉายแสง
อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

เรียนหนังสือชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ที่บ้านเกิดในจังหวัดฉะเชิงเทรา จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หลังจากนั้น ได้สอบเข้าเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งทำกิจกรรมนักศึกษาไปด้วยจนได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสโมสรนักศึกษา และขณะที่ยังเรียนชั้นปีที่ 4 ได้เกิดเหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 มีการกวาดล้างผู้นำนักศึกษา ทำให้เขาต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าระยะหนึ่ง ภายหลังสถานการณ์คลี่คลายเขาจึงกลับเข้าเมืองและตัดสินใจไปศึกษาต่อจนสำเร็จปริญญาตรี และปริญญาโท ด้านเศรษฐศาสตร์จาก State University of New York สหรัฐอเมริกา และกลับประเทศไทยเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปี พ.ศ. 2529 และได้รับการเลือกตั้งในปีนั้นเอง
จากการทุ่มเททำงานการเมืองอย่างมุ่งมั่นตลอดมา  ทำให้เขาได้รับรางวัลยกย่องจากองค์กรต่างๆ มากมาย เช่น รางวัล "นักการเมืองมาตรฐานแห่งปี 2542” จากสมัชชา สสร.แห่งประเทศไทย นิตยสารเอเชียวีค (Asia Week) จัดให้เป็น 1 ใน 20 ผู้นำชาติในเอเชีย ที่มีบทบาทในศตวรรษที่ 20 เมื่อปี พ.ศ. 2542 ได้รับรางวัล “ลี กวน ยิว” จากประเทศสิงคโปร์ในปี พ.ศ. 2545  และได้รับรางวัล "บุคคลผู้มีอิทธิพลต่อสังคมไทย" (Thailand key's maker) ปี พ.ศ. 2546 จากการโหวตของประชาชนผ่านคลื่น 101 News Channel ด้วยผลงานการจัดระเบียบโฆษณาเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ เมื่อปี 2547

Chaturon Chaisang
Chaturon Chaisang is a former Deputy Prime Minister and former Education Minister.

Chaturon started his education at Saint Louis school in his hometown of Chacheongsao. He came to Bangkok to continue his studies at Suan Kularp school before attending the medical faculty of Chiang Mai University. Chaturon was a student union leader in the mid-1970s but was forced to quit university and flee into the jungle following the bloody crackdown on the students' pro-democracy movement.
A few years later, Chaturon returned to the city but decided to continue his studies in the United States, earning his Bachelor’s and Master’s of Arts in economics at the State University of New York at Buffalo. Chaturon chose to shelve his doctorate and returned to Thailand in 1986 to hit the election campaign trail. He won and was the Member of Parliament for Chacheongsao at every poll from 1986 until 2006.
Chaturon served in a succession of political roles and was recognized by many institutions. He was recognized as "Quality Politician in 1999” by the Constitution Drafting Assembly of Thailand, by the Lee Kuan Yew Exchange Fellowship in 2002 and won Thailand's Key Maker Award in 2003 from FM 101 News Channel.

 

<previous              main page              next >